Problem [BR-CO-25] në rastin kur shuma e detyruar për pagesë (BT-115) është pozitive

Pyetja

Ju lutem na del ky problem [BR-CO-25]-Në rastin kur Shuma e detyruar për pagesë (BT-115) është pozitive


Pergjigjja:

Pershendetje

BR-CO-25: In the case of positive amount due for payment (BT-115), an invoice must include either the payment due date (BT-9) or payment terms (BT-20)

BR-CO-25: Në rastin e një shume pozitive për shkak të pagesës (BT-115), një faturë duhet të përfshijë ose datën e caktuar të pagesës (BT-9) ose termat e pagesës (BT-20)

Ne link-un e mëposhtëm mund të gjeni specifikimet e faturës elektronike:

https://www.tatime.gov.al/c/424/489/fiskalizimi-specifikime-teknike-fatura-elektronike

Faleminderti,

 

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja