KODI I GABIMIT : CHK-BSN-013

“Tag” i artikujve me të njëjtin tatim

Kontrollet e procedurave nëse lëshohet faturë duhet të kenë të regjistruara artikujt me të njëjtën normë tatimore (Same Tax Items)

__________________________________________________________

Përshkrimi i gabimit

Fatura duhet të ketë fushën same_tax_items.

__________________________________________________________

Zgjidhja e gabimit

Korrigjo faturën. Shto fushën same_tax_items.

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja