KODI I GABIMIT : CHK-BSN-014

Kontrolli I faturës përmbledhëse.

Çdo faturë përmbledhëse duhet të ketë një IIC unik të referuar. Nuk është e mundur që një faturë përmbledhëse të ketë dy IIC të referuara identike.

Fatura përmbledhëse nuk mund të ketë IIC-në e saj si referencë

__________________________________________________________

Përshkrimi i gabimit

Fatura përmbledhëse është e pavlefshme.

__________________________________________________________

Zgjidhja e gabimit

Faturë e saktë. 

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja