KODI I GABIMIT : CHK-BSN-011

Faturë përmbledhëse

  1. Kontrollo që NIPT-i i blerësit në faturën përmbledhëse të jetë i njëjtë me atë në faturat e referuara.
  2. Fatura individuale fiskalizohet.

__________________________________________________________

Përshkrimi i gabimit 

  1. Numri i identifikimit të tatimpaguesit në faturën përmbledhëse nuk përputhet me faturat e referuara.
  2. Faturat e referuara nuk janë të gjitha të fiskalizuara.

__________________________________________________________

Zgjidhja e gabimit

  1. Kontrollo NIPT-in dhe korrigjo faturën
  2. Fiskalizo faturën individuale ose korrigjo referencën e faturës.

 

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja