KODI I GABIMIT : CHK-BSN-010

Norma e TVSH ekziston

Norma tatimore duhet të jetë e vlefshme në momentin e lëshimit të faturës

__________________________________________________________

Përshkrimi i gabimit

Norma tatimore nuk është e vlefshme në momentin e lëshimit të faturës.

__________________________________________________________

Zgjidhja e gabimit

Korrigjo faturën

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja