KODI I GABIMIT : CHK-BSN-009

Tolloni i vlefshëm

  1. Numri i tollonit është i vlefshëm.
  2. Tolloni lëshohet por nuk është përdorur aktualisht.
  3. Tolloni nuk ka skaduar.

__________________________________________________________

Përshkrimi i gabimit

1.Tolloni i pavlefshëm.

2.Tolloni është përdorur.

3.Tolloni ka skaduar.

__________________________________________________________

Zgjidhja e gabimit 

  1. Lësho faturë korrigjuese me tollon të vlefshëm
  2.  Përdor tollon të vlefshëm.

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja