Si të veproj për të validuar certifikatën elektronike?

Për ngarkimin e certifikatës elektronike të ardhur nga AKSHI duhet që në momentin e parë që do të shkarkoni certifikatën të ndiqni me kujdes të gjitha hapat (duke klikuar next) pas cdo hapi në mënyrë që certifikata të validohet me sukses.

Bashkëngjitur keni linkun mbi manualin e përdorimit:

https://www.tatime.gov.al/shkarko.php?id=9806

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja