A mundet që një operator të mos jetë punonjës i regjistruar në subjektin përkatës? Kur një operator shtohet gabim, si veprohet për ta hequr?

Operator mund të shtohen vetëm punonjësit e tatimpaguesit, ose një tatimpagues tjetër me të cilin keni një kontratë për ofrimin e shërbimit financiar.

 Kur një operator shtohet gabimisht veprohet kështu:

Zgjidhet operatori i shtuar gabim, pastaj klikohet "modifiko", pastaj "I vlefshëm" deri "shënohet data e sotme". 

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja