Nëse kemi të bëjmë me shërbim, çfarë do të vendoset te njësia?

Ju mund të përdorni njërën nga njësitë e përcaktuara. Nëse nuk është e përshtatshme për shërbimin tuaj, atëhere ju mund të vini tek shënimet përshkrimin e saktë ne lidhje me shërbimin që ka marrë klienti tek ju.

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja